Vekka Invest Oy on yksityinen suomalainen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa pk-yrityksiin ja toimii arvopaperimarkkinoilla. Sijoitustoiminnan lisäksi Vekka Invest Oy on mukana jalostamassa eri kasvuvaiheissa olevia yrityksiä eteenpäin toimimalla yritysten asiantuntijakumppanina.

VEKKA INVEST